Masha Krasnova-Shabaeva

Novgorod_22

Illustrations to accompany a short story by Zahar Prilepin in Afisha.

Prilepin_01

Prilepin_02

Prileprin_03

Powered by Lonely Elk